Thư giãn cười

1 túi đạo đức

Bố vợ và con rể đang ngồi vừa uống nước vừa đàm đạo:
Bố vợ hỏi con rể:
Bố vợ: nếu đi ra đường con thấy 1 túi tiền và 1 túi đạo đức, con sẽ nhặt túi nào?
Con rể: con sẽ nhặt túi tiền...
Bố vợ: ta thất vọng về con wa nếu là ta ta sẽ nhặt túi đạo đức..........?
Con rể: ngồi trầm ngâm 1 lát rùi nói, vâng con hiểu nhưng theo con ở đời mình thiếu cái gì thì nhặt cái đó. ..
Bố vợ:??....... Bookmark

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :