cài đặt java

2010-08-17 21:42

Cài đặt java

Để gọi được thẻ internet FRIENDcaller bạn hãy cài đặt phần mềm java hỗ trợ cho thẻ

Cài đặt tại đây

Đây là trang chủ java

https://www.java.com/en/


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :