Mua hang

2010-02-27 23:24

Quý khách hãy thông báo cho nick chat think11683

các thông tin Về:

1.số lượng thẻ :1 hay2 hay nhiều hơn

2.tên loại thẻ:Gain -Rynga -Voipblast-jumblo-actionvoip

3.tên nick gọi điện

pass nếu khách mua lần đầu (có thể kô cần )

liên hệ mua ngay bây giờ gọi tới :01068759399

 

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :