Tạo hiệu ứng cho chữ chuyên dụng

2010-04-12 23:38

 

Tạo hiệu ứng cho chữ chuyên dụng (Thứ Hai, 15/03/2010-11:51 AM) Thực hiện theo những bước sau: I. File Final 01: 1. Mở một file mới với những thông số sau : W=20cm, H=10cm, Resolution = 72dpi, Mode là Grayscale. 2. Tô màu đen cho nền. 3. Dùng công cụ nhập văn bản nhập vào dòng chữ FLAMING với font tùy ý (có thể sử dụng font Arial Black), size =72, sau đó tiến hành biến đổi layer chữ thành layer thường. 4. Chọn lệnh Image\Rotate Canvas\900 CW để xoay fileA1 dụng hiệu ứng Filter\Stylize\Wind với các thông số như sau : Phần Methol chọn Win, phần Direction chọn From the left 5. bấm phím tắt “Ctrl + F hai lần để lập lại hiệu ứng 2 lần 6. Chọn lệnh Image\Rotate Canvas\900 CCW để đưa file về hình dạng ban đầu 7. Ap dụng hiệu ứng Filter\Stylize\Diffuse để phân bố đều các pixel. Trong cửa sổ hiệu ứng Diffuse chọn tùy chọn Normal. 8. Ap dụng hiệu ứng Filter\Blur\Gaussian Blur với Radius = 1 nhằm làm mờ đối tượng. 9. Ap dụng hiệu ứng Filter\Distort\Ripple với Amount = 100 và Size = Medium nhằm làm biến dạng đối tượng. 10. Chuyển file về hệ màu Indexed color bằng cách chọn menu Image\Mode\Indexed color. 11. Trong cửa sổ Image\Mode\Color Table chọn tùy chọn Black Body. 12. Dùng công cụ chọn, chọn các đối tượng chữ ( lúc này đang có màu trắng ) tô đen cho dòng chữ. 13. Canh chỉnh lại các kích thước và màu sắc hoàn thiện file. 14. Kết thúc phần thực hành. II. File Final 02: 1. Mở một file mới với những thiết đặt như sau : W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. 2. Dùng công cụ Type nhập dòng chữ (PhátSáng) với font chữ : VNI – Swiss – Extreme, màu đen, size = 72. 3. Đổi layer chữ thành layer thường, giữ phím Ctrl nhấp vào layer để lấy lại vùng chọn chữ và lưu vùng chọn này. Đổi màu Foreground thành màu trắng và chọn lệnh Edit/Fill. Trong hộp hội thoại Fill chọn Mode là Multiply và chọn Foreground color trong phần Use nhấp ok. 4. Ap dụng bộ lọc Filter/Blur/Gaussian với Radius là 2.0. 5. Ap dụng bộ lọc Filter/Stylize\Solarize để biến đối tượng thành âm bản, nhấn “Ctrl + Shift + L để thực hiện chức năng AutoLevels. Copy layer hiện tại thêm một layer mới. 6. Trên layer vừa copy áp dụng bộ lọc Filter/Distort/Polar Coordinates, chọn thông số Polar To Rectangle. 7. Xoay file 900CW, nhấn “Ctrl + I để đảo màu đối tượng, áp dụng bộ lọc Filter/Stylize/Wind với thông số Wind và From The Right. Lập lại bộ lọc hai lần. 8. Nhấn “Ctrl + I nghịch đảo màu đối tượng lần nữa, nhấn “Ctrl + Shift + L để áp dụng chức năng Auto Levels cho đối tượng, nhấn “Ctrl + F để lập lại bộ lọc Wind ba lần. Xoay file 900 CCW để xoay file lại vị trí cũ. 9. Ap dụng lại bộ lọc Filter/Distort/Polar Coordinates cho đối tượng với thông số Rectangle To Coordinates.. Chọn chế độ hòa trộn Screen cho layer. 10. Tạo một layer trống mới, tô chuyển màu cho layer với kiểu tô Violet-Orange. Chuyển chế độ hòa trộn của lớp thành Color và nhấn “Ctrl + I để nghịch đảo màu cho layer. 11. Trở về layer chữ ban đầu, lấy lại vùng chọn và tô màu đen cho vùng chọn. Chọn layer tô chuyển sắc dùng kiểu tô Transparend Rainbow để điều chỉnh màu vùng phát sáng cho giống đối tượng trên file Final. 12. Chú ý trong bài thực hành này mỗi loại font chữ thường sẽ cho ra mỗi loại kiểu vùng phát sáng khác nhau. 13. Hoàn thiện và lưu file. 14. Kết thúc bài thực hành kiểu đối tượng phát sáng. III. File Final 03: 1. Mở một file mới với những thiết đặt như sau: W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. 2. Tô màu đen cho nền, dùng công cụ Type nhập dòng chữ ( SAMPLE ) với font : VNI – Swiss – Extreme, màu có thông số R = 232, G = 200, B = 25, size = 100. 3. Đổi layer chữ thành layer thường sau đó áp dụng bộ lọc/Filter/Eye Candy 4000/Weave với các thông số : Kiểu áp dụng Setting/Last Used, Ribbon Width = 18, Gap Width = 7, Shadow Strenght = 100, Thread Detail = 100, Thread Length = 60. 4. Ap dụng chức năng Layer Style Bevel and Emboss với các thông số : Depth = 170, Size = 3, các thông số còn lại giữ nguyên. 5. Hoàn thiện và lưu file. 6. Kết thúc bài thực hành mẫu cói đan. IV. File Final 04 thực hiện theo các bước sau: 1. Mở một file mới với những thiết đặt như sau: W: 600pixel, H: 300 pixel, Resolutin: 72, Content: White, Mode: RGB. 2. Tô nền bằng một màu tùy ý (ví dụ ở đây là màu đỏ). Ap dụng bộ lọc Filter/Eye Candy 4000/Marble với các thông so: Kiểu áp dụng Last Used, Vein Size = 17, Vein Coverage = 73, Vein Roughness = 4 chọn hai màu trắng và đen. 3. Dùng công cụ Type nhập dòng chữ (SAMPLE) với font: VNI – Swiss – Extreme, màu tùy ý, size = 100. Đổi layer chữ thành layer thường, áp dụng chức năng Layer Style Bevel and Emboss với các thông số: Depth = 100, Size = 5, các thông số còn lại giữ nguyên. 4. Áp dụng bộ lọc Filter/Eye Candy 4000/Gradient Glow với các thông số: Kiểu áp dụng Neon Outline, Glow Width = 36, Soft Corners = 25, Overall Opacity = 100. 5. Hoàn thiện và lưu file. 6. Kết thúc bài thực hành chữ chất liệu.

Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :