Thẻ friend

Thẻ friend
  • Thẻ internet Friendcaller:Rẻ nhất,gọi từ web...

Thẻ internet Friend

60 Eur và 100Eur

 Thời gian gọi

  Friend 60 Eur  

  Thời gian gọi  

 Friend 100Eur

thẻ rẻ nhất friendcaller

60eur=22000 WON

100Eur =30000 WON

thonghoa.com

Thẻ 60 Eur :

Gọi về VN:

Di động=900phút

Máybàn=1200phút

Gọi tại KR:

Di động=1300phút

Máybàn=2500phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 100 Eur :

Gọi về VN:

Di động=1400phút

Máybàn=1800phút

Gọi tại KR:

Di động=2100phút

Máybàn=4100phút

Hướng dẫn cài đặt

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :