Thẻ internet Rẻ chưa từng có :ALot

Thẻ internet Rẻ chưa từng có :ALot

thẻ gọi điện thoại internet rẻ nhất voipalot

Chỉ với 27000w =20usd .Không còn rẻ hơn nữa

Thẻ ỉnternet mới ra :ALOT =1050 phút di động VN và 1400 phút máy bàn VN .Rẻ ALOT sẽ thay thế tất cả các loại thẻ khác chằng>>>mua ngay bây giờ >>>010-8332-3883>>>phần mềm cài đặt theo thonghoacom hoặc được cài đặt tự động nếu chat với yahoo:think1683

  • Thẻ internet ALOt :Mới nhất.rẻ nhất.nhiều phút nhất

Thẻ internet ALOt 

Mới ra lò :

20$ và 25$

 Thời gian gọi  

ALOt 20$    

  Thời gian gọi  

     ALOt 25$     

thẻ gọi điện thoại internet rẻ nhất voipalot

20$=27000W

25$=35000 W

thonghoa.com

Thẻ 20$:

Gọi về VN:

Di động=1050phút

Máybàn=1400phút


Giá cước chuẩn 

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=1300phút

Máybàn=1750phút


Hướng dẫn cài đặt


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :