Thông báo dành cho khách mua chịu

Thông báo dành cho khách mua chịu

Thông hoa xin thông báo cho những khách thuộc diện được quyền mua chịu

Bước sang năm 2011 thông hoa sẽ có quy định cụ thể cho khách mua chịu(thanh toán sau khi nạp thẻ) là:

Phải thanh toán trong tuần cho thông hoa

Áp dụng mức giá dành cho người mua chịu:Giá mua chịu=giá niêm yết+1000 won

 

Tất cả quý khách đã bắn tiền trước khi nạp thẻ sẽ áp dụng mức giá rẻ nhất niêm yết trên trang chủ

và sau khi mua hàng với số lượng lớn trong thời gian duy trì đều đặn thông hoa sẽ áp dụng hình thức khuyến mãi

Hỡi anh em :các bạn cố gắng bắn tiền trước khi nạp thẻ nhé.Khi mua hàng các bạn vui lòng xem mức giá ở web nhé .Giá thay đổi tự động theo thị trường


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :