thẻ cheapvoip

  • Thẻ internet CHEAPvoip :Kết nối rẻ,chuẩn...

Thẻ internet CHEAPVOIP

20$ và 25$

 Thời gian gọi

   CHEAP 20$    

  Thời gian gọi  

  CHEAP 25$   

thẻ internet siêu rẻ

20$=27000 WON

25$=34000 WON

thonghoa.com

Thẻ 20$:

Gọi về VN:

Di động=700phút

Máybàn=600phút

Gọi tại KR:

Di động=1050phút

Máybàn=1400phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=850phút

Máybàn=720phút

Gọi tại KR:

Di động=1250phút

Máybàn=1600phút

Hướng dẫn cài đặt

 

V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^
Vanuatu  (Landline) $ 0.400  
Vanuatu  (Mobile) $ 0.400  
Venezuela  (Landline) $ 0.015  
Venezuela  (Mobile) $ 0.040  
Viet Nam  (Landline) $ 0.035  10usd/0.035=285 phút
Viet Nam  (Mobile) $ 0.030 10usd/0.03=340 phút

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :