the internet thonghoa.com

Thônghoa.com kết nối tiếng nói Việt ,tâm hồn Việt

 

Thẻ powervoip

Thẻ internet POWER 20$ và 25$

 Thời gian gọi  POWER 20$    
  Thời gian gọi  POWER 25$     

powervoip

20$=27000 WON

25$=34000 WON

thonghoa.com

Thẻ 20$:

Gọi về VN:

Di động=700phút

Máybàn=700phút

Gọi tại KR:

Di động=1400phút

Máybàn=4200phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 25$:

Gọi về VN:

Di động=850phút

Máybàn=850phút

Gọi tại KR:

Di động=1700phút

Máybàn=5000phút

Hướng dẫn cài đặt

 

 

V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^
Vanuatu  (Landline) $ 0.300  
Vanuatu  (Mobile) $ 0.300  
Venezuela  (Landline) $ 0.005  
Venezuela  (Mobile) $ 0.020  
Viet Nam  (Landline) $ 0.030  Lấy 10usd /0.03=340 phút
Viet Nam  (Mobile) $ 0.030   Lấy 10usd /0.03=340 phút

 


Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :