Thẻ actionvoip

Thẻ actionvoip kết nối về

Việt nam =285 phút di động +840 phút cố định

Hàn quốc =500 phút di động +miễn phí cố định

V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^
Vanuatu  (Landline) 0.300  
Vanuatu  (Mobile) 0.300  
Venezuela  (Landline) 0.010  
Venezuela  (Mobile) 0.045  
Viet Nam  (Landline) 0.012   10euro/0.012=840 phút
Viet Nam  (Mobile) 0.035   10euro/0.035=285 phút

Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :