Thẻ Rynga 

  • Thẻ internet RYNGA :Chuẩn,nét,khỏe...

Thẻ internet RYNGA

10 EUR và 20 EUR

 Thời gian gọi

  RYNGA 10 Eur  

  Thời gian gọi  

   RYNGA 20 Eur   

rynga

10eur=17500 WON

20eur=35000 WON

thonghoa.com

Thẻ 10 Eur :

Gọi về VN:

Di động=340phút

Máybàn=400phút

Gọi tại KR:

Di động=500phút

Máybàn=1000phút

Giá cước chuẩn 

Thẻ 20 Eur:

Gọi về VN:

Di động=680phút

Máybàn=800phút

Gọi tại KR:

Di động=1000phút

Máybàn=2000phút

Hướng dẫn cài đặt

 

 

V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ^
Vanuatu  (Landline) 0.300   0.345
Vanuatu  (Mobile) 0.300   0.345
Venezuela  (Landline) SuperDeal!** FREE*   FREE*
Venezuela  (Mobile) 0.040   0.046
Viet Nam  (Landline)   10euro /0.025=400 phút
0.025   0.029
Viet Nam  (Mobile)     10euro /0.03=340 phút 0.030   0.03

 

South Korea  (Landline) 10euro/0.01=1000 phút
0.010   0.012
South Korea  (Mobile)  500 phút
0.020  

Hotline: 010-8332-3883 - Phòng kinh doanh: ; Đức Thịnh: ; Tư vấn : - Hotline: 010-8332-3883

 

Số khách đang online :